Ränta, effektiv ränta och amortering

När man lånar pengar finns det några viktiga begrepp att hålla reda på. Tre av dessa är ränta, effektiv ränta och amortering. Dessa termer är viktiga både för att räkna på om man har råd med lånet samt för att kunna jämföra lånevillkoren. Är det ett förmånligt lån eller kanske något man bör avstå ifrån om man kan? Här nedan förklaras de tre begreppen så att den som tänker låna pengar får mer kunskap och kan förhandla bättre när det är dags att ta lånet.

Ränta

När en privatperson, bank eller någon annan form av låneinstitut ska låna ut pengar tar långivaren ut en ränta för detta. Räntan brukar sättas som en procentsats på det aktuella beloppet och ofta beräknas på årsbasis. Om man lånat 10 000 kr och räntan är 3 % på lånet blir räntebeloppet 300 kr. Den ränta som långivaren tar ut beror på flera faktorer. Dels skulle långivaren kunnat investera pengarna istället för att låna ut dem och då fått en viss avkastning beroende på hur bra alternativ investering som kunde göras, dels tar långivaren en risk när denne lånar ut pengar. Den som lånar kanske inte kan betala tillbaka. Räntan ska täcka en del av denna risk.

Om man har en säkerhet för lånet, t. ex. en bostad, en bil eller liknande som långivaren kan sälja i värsta fall om låntagaren inte kan betala, blir räntan på lånet lägre eftersom den som lånar ut pengar tar en lägre risk. Lägre ränta kan man också få om man har en fast, hög inkomst och en välskött ekonomi för övrigt så att man med större sannolikhet kan betala tillbaka lånet.

Effektiv ränta

Om man tar ett lite mer osäkert lån, som ett blancolån (lån utan säkerhet) i någon form, brukar lånet, förutom räntan i procent, även ha en del andra kostnader som tillkommer för lånet. Det kan vara t. ex. uppläggningsavgift för lånet och ibland fakturaavgifter för månadsavbetalningar. Tillkommande avgifter kan bli ganska stora och ett lån som först verkar förmånligt med låg procentuell ränta kan bli dyrt om man räknar in alla avgifter. För att kunna jämföra lån med alla kostnader inräknade brukar man därför summera fram den effektiva räntan. Om ovan nämnda lån på 10 000 kr skulle ha en procentuell ränta på 3 % skulle räntekostnaden bli 300 kr. Men om lånet skulle ha en uppläggningsavgift på 140 kr och en fakturaavgift på 30 kr per månad tillkommer 30x 12 = 360 kr plus 140 kr = 500 kr. Den totala kostnaden första året för lånet blir då 300 kr + 500 kr, vilket blir 800 kr. Räknat på ett lån på 10 000 kr blir den effektiva räntan då istället 8 %.

Amortering

Att amortera på ett lån betyder att man betalar av lånet. Det är bra att amortera så att skulden minskar, men kräver långivaren en väldigt stor amortering kan det totala beloppet man ska betala varje månad, d.v.s. ränta och amortering, bli tungt. Det är viktigt att försöka hitta ett amorteringsförlopp som man klarar av. Ju snabbare man betalar tillbaka lånet, desto lägre blir räntekostnaden per månad eftersom den beräknas på det aktuella lånebeloppet.